Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

jasmyn
17:58
6949 d8c2 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

May 17 2017

05:42
6644 9c14
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaikari ikari

May 15 2017

jasmyn
17:08
6449 020c 390
17:05
1050 aa69 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaacetylocoa acetylocoa
jasmyn
10:53
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaikari ikari

May 13 2017

jasmyn
22:17
5652 4cd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 09 2017

jasmyn
19:26
3151 44f3 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:26
jasmyn
19:26
7300 2b8b 390
19:25
jasmyn
19:24
2866 a0a4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachrzrzrz chrzrzrz
jasmyn
09:05

May 08 2017

jasmyn
17:04
Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć.
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
jasmyn
08:57
5591 1daf 390
Reposted fromoll oll viajelnk jelnk

May 07 2017

jasmyn
07:56
0006 6201 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
07:55
3715 c967 390
Reposted fromsleepingintherain sleepingintherain viaikari ikari

May 06 2017

jasmyn
18:07
8693 521b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari

May 04 2017

jasmyn
19:50
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaKallay Kallay
jasmyn
19:49
8149 ece4 390

May 03 2017

12:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl