Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

jasmyn
16:32
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoutofmyhead outofmyhead
09:11
3939 65a8 390

azn-audrey:

🎨

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
09:11
3944 1c35 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
09:10
3967 9239 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

April 22 2018

jasmyn
17:41
1312 aaf3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
17:40

April 17 2018

jasmyn
05:45
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

April 05 2018

jasmyn
08:18
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
jasmyn
08:18
0923 90ca 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
08:17
1625 72e7 390
Reposted fromsponzy sponzy viaeglerion eglerion
jasmyn
08:16
9451 0e27 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
08:16
1968 a720 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
08:16
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
08:15
0228 6051 390
Reposted fromEkran Ekran viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
08:15
2827 8d92 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutofmyhead outofmyhead

April 01 2018

16:41

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted frombwana bwana viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
16:39
3519 a611 390
jasmyn
16:38
9415 ca5c 390

March 29 2018

jasmyn
18:28
7273 8d11 390
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 26 2018

jasmyn
21:04
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl