Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

jasmyn
06:55
Człowiek miewa w życiu wiele okazji, ale szansa pojawia się tylko raz. Można ją mieć i zmarnować. Sęk jednak w tym, że można jej także nie dostrzec.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viabadblood badblood

December 06 2016

jasmyn
15:44
5251 bfde 390
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viamyshirt myshirt

December 05 2016

jasmyn
21:57
5949 58f5 390
Reposted frommgd mgd viajeannes jeannes
jasmyn
21:56
4583 1460 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajeannes jeannes
jasmyn
21:55
1295 2101 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viajeannes jeannes
jasmyn
21:55
4211 48c7 390
Reposted fromapatia apatia viajeannes jeannes
jasmyn
21:53
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastopme stopme
jasmyn
21:52
6864 aedc 390
Reposted frommhsa mhsa viaslodziak slodziak
jasmyn
05:07
jasmyn
05:07

December 04 2016

jasmyn
21:37
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
— Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viathesmajl thesmajl
21:35
4367 270a 390

amillionbillionmiles:

Always ❤️🍰

Reposted fromequineribbon equineribbon viacytaty cytaty
jasmyn
21:35
5208 4a6a
Reposted fromsuper-hot super-hot viapiehus piehus
jasmyn
20:53
Reposted fromreksi0 reksi0 viasowaaa sowaaa
20:52
3933 bc3f 390
Reposted frombrianathomas brianathomas viasowaaa sowaaa
jasmyn
20:52
9634 fb34 390
Reposted fromMiziou Miziou viabadblood badblood

December 03 2016

jasmyn
18:54
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
jasmyn
18:52
W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— John Green – Szukając Alaski
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
jasmyn
18:52
3302 1947 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
jasmyn
17:26
2607 a116 390
Reposted fromnaiko6 naiko6 vialove-autumn love-autumn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl