Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

jasmyn
14:36
Jest jeszcze tyle pięknych i dobrych zdarzeń przed tobą, miejsc, których nie znasz, ludzi, o których jeszcze nic nie wiesz. Tylko od Ciebie zależy, jaki zapach świata poczujesz i co stanie się dalej.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkarna karna viamalosubtelnie malosubtelnie
jasmyn
14:24
Myśli i uczucia mają własną energię magnetyczną i przyciągają energię podobnej natury. Zasada jest taka, że cokolwiek wyślesz w otchłań Wszechświata, wróci do ciebie jak odbita piłka. W praktyce znaczy to tyle, że zawsze przyciągamy do siebie to, o czym najczęściej myślimy, w co najmocniej wierzymy, czego oczekujemy, czy wyobrażamy sobie w najgłębszej tajemnicy.
— Shakti Gawain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajelnk jelnk
jasmyn
14:24
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viajelnk jelnk
jasmyn
14:23
jasmyn
14:22
6761 137e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
jasmyn
14:22
1000 d025 390
Reposted fromthebelljar thebelljar viatwice twice
jasmyn
08:38
Moja droga, popraw sobie poczucie własnej wartości i nikt nie będzie w stanie Cię zranić. […] Musisz pokochać samą siebie, zanim pokocha Cię ktoś naprawdę porządny.
— Plum Sykes - "Księżniczki z Park Avenue"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairie irie
jasmyn
08:37
7045 e7a8 390
Love by Alexandr Milov at Burning Man '15
Reposted fromc3o c3o viairie irie

August 28 2016

jasmyn
17:22
Reposted fromoll oll
jasmyn
17:20
7980 4b8c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissTake MissTake

August 27 2016

jasmyn
13:40
0490 01b1 390
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viamamduzego mamduzego
jasmyn
13:37
2362 8d59 390

August 25 2016

jasmyn
06:05
4662 2afd 390
Reposted fromberry-girl berry-girl viaoll oll

August 24 2016

jasmyn
18:39
2899 d506 390
Reposted fromvvini vvini viaikari ikari
jasmyn
18:39
Be happy. Even if the only thing that makes you happy is your morning tea. Live for that morning tea intake. Make it marvelous. Get excited about it. Buy mugs, buy a tea maker, buy a massive stock of teas so you can have an endless variety. Maybe learn how to make it, open up a tea business. Let that small happiness, whatever it is, become your passion. It’s what will keep you alive.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamamduzego mamduzego
jasmyn
18:34
Wstałem i poszedłem do łazienki. Nie miałem ochoty patrzeć w lustro, ale spojrzałem. Zobaczyłem na swojej twarzy przygnębienie i wyraz rezygnacji. Wielkie ciemne wory pod oczami. Pod małymi tchórzliwymi oczkami, jak u szczura, kurwa, schwytanego przez kota. Moja skóra wyglądała tak, jakby przestała się starać. Jakby była zdegustowana tym, że należy do mnie. Brwi zwisały mi na oczy, poskręcane, szalone; brwi szaleńca. Straszne. Wyglądałem obrzydliwie.
— Charles Bukowski "szmira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaMissMurder MissMurder
jasmyn
18:32
4056 cd31 390
Reposted fromrol rol viaMissMurder MissMurder

August 23 2016

jasmyn
20:15
8082 b801 390
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viabadblood badblood
jasmyn
20:15
5193 06c4 390
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viabadblood badblood
jasmyn
20:07
5016 7791 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasowaaa sowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl