Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

jasmyn
00:30

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard

September 22 2017

jasmyn
14:12
2939 c231 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
14:11
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
jasmyn
14:11
6631 cae1 390
Reposted fromeryawen eryawen viaQlka Qlka
jasmyn
14:08
1915 54bc 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutofmyhead outofmyhead

September 21 2017

jasmyn
21:55
4274 d6ae 390
09:15
4160 1e8c 390
jasmyn
08:34
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead

September 20 2017

jasmyn
18:31
0724 cd44 390
Reposted fromscorpix scorpix viaikari ikari
jasmyn
18:12
5201 642a 390

September 10 2017

jasmyn
16:50
9385 ecb5 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
16:46
2681 acf8 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaikari ikari
jasmyn
16:42

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajelnk jelnk
13:18
2780 a8ad 390

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaQlka Qlka
jasmyn
13:16
2803 8767 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaannaa annaa
13:15
6227 c94b 390

huariqueje:

View of Dresden by Moonlight (Detail) -  Johan Christian Dahl 1839

jasmyn
13:13
1795 2ab1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
13:13
jasmyn
13:12
9680 8489 390
jasmyn
09:14
Jobs mówił, że pamięć o tym, że zaraz umrzesz, to najlepszy sposób na pozbycie się złudzeń, że masz cokolwiek do stracenia.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl