Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

jasmyn
09:25
7373 c0a0 390
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
09:23
6342 a78b 390
Reposted fromkulamin kulamin viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
09:22
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
09:22
0077 8052 390
Reposted fromsavatage savatage viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
09:22
3140 efa5 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
09:21
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutofmyhead outofmyhead

November 23 2017

jasmyn
08:52
5256 e9b7 390
Reposted fromregcord regcord viaikari ikari
jasmyn
08:51
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaQlka Qlka
jasmyn
08:51
7245 fb9c 390
Reposted fromslodziak slodziak

November 22 2017

jasmyn
08:46
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaasz asz
jasmyn
08:45
9042 fbce 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

November 21 2017

jasmyn
14:39
4121 7fca 390
Reposted fromeryawen eryawen

November 20 2017

jasmyn
09:51
4373 13ff 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
jasmyn
09:37
1925 0698 390
Reposted fromzciach zciach viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
09:36
3868 3497 390
09:36

November 19 2017

jasmyn
18:29
9151 66f2 390
Reposted frommaaraw maaraw viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
18:28
jasmyn
18:22
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
18:20
1925 0698 390
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl